Uczymy prosto, przyjaźnie, kompleksowo i przez to niezwykle skutecznie!

Tutoring

Skąd się wziął tutoring?

Wiele źródeł wywodzi tutoring od starożytnych mędrców takich, jak Platon, którzy prowadzili naukowe dysputy na spacerach czy spotkaniach z uczniami. Inni podkreślają, że tutoring był obecny od XVII w. na angielskich uniwersytetach (Oxford, Cambridge). Jeszcze inni sięgają do renenesansowych tradycji uniweryteckich.

Co to właściwie jest tutoring?

Trudno jest znaleźć jednoznaczną i jedyną definicję tego pojęcia. Wiele osób kojarzy tutoring z korepetycjami, mentoringiem, czy coachingiem. Skojarzenie to nie jest bezpodstawne, bo wszystkie wymienione metody są sposobem na rozwój człowieka.

"Private tutor" (z ang.) dla wielu jest po prostu korepetytorem. Tutor na polskiej uczelni jest tym, kto zatwierdza program studiów studentowi, którym się opiekuje. Jeśli jest dobrym tutorem, to jednocześnie roztacza opiekę naukową i dba o rozwój studenta.

Tutoring - jako kształtowanie relacji

Tutoring w naszym projekcie czerpie wszystko to, co najlepsze z wymienionych przypadków. Polega na kształtowaniu znanej z mentoringu relacji "mistrz-uczeń", która najczęściej jest jednocześnie relacją "przyjaciel-przyjaciel" i "opiekun naukowy-podopieczny".

Tutor, dzięki takiej stopie relcji, jest dobrze postrzegany przez ucznia i może lepiej zrozumieć jego potrzeby edukacyjne i emocjonalne. Dzięki temu może dopasować sposób nauczania, a także służyć radą i pomocą swojemu uczniowi. Zarówno w sprawach edukacyjnych, jak i tych najważniejszych dla niego w danym momencie życia.

Tutoring - znajdowanie najlepszej ścieżki edukacyjnej

Poza nauczaniem tutor pomaga uczniowi określić jego mocne i słabe strony, by móc rozwijać jego najlepsze umiejętności i uzupełniać braki. Pomaga również wybrać ścieżkę edukacyjną. Ścieżka ta może dotyczyć nauczania zgodnie z zainteresowaniami (wykorzystując zainteresowania pozaszkolne ucznia), rozwijania umiejętności uczenia, decydowania, komunikacji etc. Kształtowanie ścieżki edukacyjnej to oczywiście również: wybór szkoły, przedmiotów na egzaminie maturalnym, a nawet decyzje o starcie w konkursach najbardziej odpowiadających uczniowi. Do tego porady moga dotyczyć położenia nacisku na nauczenie się określonej partii materiału, która jest ważna ze względu na szansę pojawienia się na egzaminie lub potrzebna do opanowania kolejnych działów danego przedmiotu lub innych przedmiotów. Tutor może z łatwością dostosowywać program nauczania do ambicji ucznia, jego predyspozycji i czasu, jaki może on poświęcić na samodzielną naukę. Jest to istotne zwłaszcza, jeśli uczeń ma duże braki i program nauczania musi uwzględniać zarówno materiał na bieżąco przerabiany w szkole, co jest ważne w najbliższych dniach i tygodniach, jak i nadrabianie braków, co zaprocentuje dopiero po pewnym czasie.

Zadaniem tutora jest również dbanie o motywację ucznia oraz rozwijanie jego zainteresowań. Dlatego nasi tutorzy przykładają dużą wagę do umieszczania w programie zajęć ciekawostek, doświadczeń, obserwacji, które mogą poszerzyć postrzeganie świata przez ucznia. Dzięki takiemu podejściu, uczeń staje się bardziej wszechstronny i lepiej przygotowany do wyzwań często zmieniającego się świata.

Tutoring - rozwijanie samodzielnego rozwiązywania problemów

Tutoring w naszym wykonaniu stawia również na rozwój samodzielności. W odróżnieniu od przekazywania wiedzy i jej ćwiczenia, na czym opierają sie zwykłe korepetycje, czy większość zajęć w szkole, a nawet na uczelniach, nasze zajęcia wzbogacamy o naukowe wyzwania. Wyzwania dla ucznia są problemami do samodzielnego rozwiązania. Problemy te dotyczą najczęściej zagadnień omawianych na lekcjach, zainteresowań czy hobby ucznia lub wydarzeń, które dzieją się w jego życiu. Dzięki temu sprostanie takiemu wyzwaniu daje uczniowi motywacje do dalszej nauki, uczy samodzielnego pozyskiwania wiedzy, przyczynia się do rozwoju zainteresowań oraz stosowania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Poza przekazywaniem wiedzy, umiejętności szkolnych i pozaszkolnych, rozbudzaniem zainteresowań, kształceniem samodzielności, tutoring daje również możliwość rozwoju umiejętności "miękkich", których nie uczy się w szkole, a są bardzo przydatne w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Mowa tutaj o umiejętnościach z dziedzin samomotywacji, planowania czasu, komunikacji interpersonalnej i wielu innych. Tutor znając dobrze potrzeby ucznia, zadba o to, aby nauczyć go określonej umiejętności wtedy, gdy tego będzie potrzebował.

Zakres tutoringu może być dowolnie ustalony z uczniem lub rodzicem. Tak, aby spełniał Państwa wymagania.

Interesuje Cię tutoring?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Więcej informacji?

Więcej informacji znajdziesz między innymi tutaj:

do góry